Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2014

timeandtimeagain
because You open a tear in my heart

June 17 2014

timeandtimeagain
Well, fuck...

March 23 2014

timeandtimeagain
1738 d3d9 390
timeandtimeagain
... dużo myślałem o miłości. O tej, dla której wszystko stawia się na jedną kartę i o tej, dla której nie robi się nic, pozwalając jej umrzeć. A przecież nie musi być tak skrajnie, może być inaczej. 
Ile czasu musi upłynąć w życiu człowieka, aby zrozumiał, że miłość trzeba pielęgnować?
— J.L.Wiśniewski
timeandtimeagain
Człowiek, który nie zakochuje się łatwo, kocha zbyt mocno.
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viaarbuzy arbuzy

March 22 2014

timeandtimeagain
Reposted fromomgunman omgunman viavogel vogel

March 21 2014

timeandtimeagain
Reposted fromprecious precious viadisapproval disapproval
timeandtimeagain
2722 0814
Reposted fromlenka024 lenka024 viadisapproval disapproval

March 20 2014

timeandtimeagain
- A czy ma pan w ogóle jakieś ludzkie uczucia? 
- Mam. 
- Na przykład? 
- Głód. 
- I co jeszcze? 
- Nuda.
— Marek Hłasko, "Palcie ryż każdego dnia
Reposted fromMijime Mijime vianosceteipsum nosceteipsum
timeandtimeagain
Mother and daughter
Reposted fromtishka tishka viaheparyna heparyna
timeandtimeagain
1578 9c5f
Reposted fromDoopamina Doopamina viajustmine justmine
timeandtimeagain
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck
Reposted fromcarly carly via666th 666th
timeandtimeagain

March 19 2014

timeandtimeagain
3031 1ba2 390
Reposted fromhaloandry haloandry viaamarus amarus
timeandtimeagain
2057 9e16 390
Reposted fromte-quiero te-quiero viaprelude prelude

March 17 2014

timeandtimeagain
i miss you, my sweet 200%

March 16 2014

timeandtimeagain
timeandtimeagain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl